Metody jakich używam

Poniżej przedstawiam krótki opis metod jakich używam w swojej pracy.

Pomoc Psychologiczna – Pomoc psychologiczna obejmuje niezwykle szeroki zakres działań, jakie może podejmować psycholog są to m.in. pomoc w pokonywaniu kryzysów życiowych, pokonywaniu trudności, rozwoju osobistym. W skład tego pojęcia wchodzi także prewencja i  promocja zachowań prozdrowotnych. W gabinecie pomoc psychologiczna najczęściej sprowadza się do wspierania i towarzyszenia klientom w trudnych etapach życia.

Psychoterapia Psychodynamiczna – której najlepszym opisem jest definicja zaczerpnięta ze strony polskiego towarzystwa psychoanalitycznego:

„Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki usuwaniu objawów i uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności. Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju.”

Hipnoterapia – metoda która kładzie nacisk na docieranie do swojej podświadomości. Może być stosowana jako osobna terapia, bądź uzupełnienie terapii psychoanalitycznej. Więcej informacji na stronie http://hipnoterapeuta.com.pl

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (w innych opisach można znaleźć ja pod skrótami TSR lub BSFT) – terapia krótko terminowa, pozwalająca na wydobywanie potencjału i mocnych stron danej osoby. Szczególnie dobrze sprawdza się w rozwiązywaniu kryzysów i podczas fazy końcowej terapii długoterminowej. Jest także jednym z elementów hipnoterapii w podejściu M. Erickson’a.

 

Odpowiednią dla problemu formę pomocy ustalimy wspólnie podczas konsultacji. 

Comments are closed.